banner
 
   PCCenter Broker

คือ ศูนย์รวมมืออาชีพ  ด้านการซื้อ - ขาย  ฝากขาย - ขายฝาก เช่า  บ้าน  ที่ดิน  คอนโด  อาอาพาณิชย์  โรงงาน  สำนักงาน  และอสังหาริมทรัพย์  ครบวงจรทุกชนิด   โดยมุ่งเน้น การทำงานด้วยระบบเครือข่าย  ขนาดใหญ่  โดยใช้ทีมงานมืออาชีพ  ทำให้สามารถเข้าได้ทุกกลุ่มของวงการอสังหาริมทรัพย์   เรามีฐานข้อมูล และลูกค้ารองรับในแต่ละพื้นที่  ทำให้ท่านที่ต้องการ  จะซื้อ จะขาย  สามารถบรรลุเป้าหมาย  ในการซื้อขายได้ในเวลารวดเร็ว  โดยเราจะดูแลทำโฆษณา ทำ Marketing  ให้ท่าน  และให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนด้านอสังหาริมทรัพย์ ถึงการทำงาน และทำการตลาดให้ท่าน  จนกว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณ์  ถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมทีดิน

บริการจากเรา

1.  โฆษณาฟรีทุกสื่อ :   ทั้ง Online  และ  Offline

2.   รับผิดชอบทำหน้าที่แทน :  เราจะเป็นทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาของท่าน  โดยทำการตลาดและให้บริการผู้ซื้ออย่างครบวงจร  เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่าย ในการขายทรัพย์สินของท่าน โดยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบอย่างสมำ่เสมอ
3.   ประเมินราคาขาย :  เราจะหาขอ้มูลเปรียบเทียบราคาตลาด  และแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อเป็นผู้ตัดสินใจ  และเริ่มกำหนดกลยุทธิ์ในการขาย
4.   ป้องกันภัยจากพวกมิจฉาชีพ :  เราจะพาผู้ซื้อเข้าชมทรัพย์  โดยมีการบันทึกข้อมูลไว้  เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในทรัพย์สินของท่าน  ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
5.   คัดเลือกผู้ซื้อให้ท่าน :  เราจะติดต่อและคัดเลือกผู้สนใจซื้อ  โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณาความสามารถในการซื้อ  ก่อนพาเข้าชมทรัพย์สิน
6.   จัดทำสัญญาซื้อขาย :  เราจะจัดเตรียมและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างท่านกับผู้ซื้อ  เพื่อความถูกต้องครบถว้นของข้อตกลงและป้องกันข้อขัดแย็งในภายหลัง
7.   ปิดการขายได้ราบรื่น :  เราจะเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง  เพื่อช่วยให้การตกลงซื้อขายทรัพย์สินกันได้อย่างยุติธรรม,ราบรื่นไร้ข้อขัดแย้ง
8.   จัดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ :  เราจะให้คำปรึกษาและประสานงานกับธนาคาร   เพื่อจีดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินรวมทั้งช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
9.   คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน :  เราจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธฺ์ เช่น  ภาษีเงินได้ ฯ  ค่าธรรมเนียมการโอน  ภาษีและอากร  เพื่อความสะดวกและรักษาผลประโชน์ของท่าน
10.  ดูแลการโอนกรรมสิทธิ์ :  เราจะประสานงาน ณ สำนักงานกรมที่ดิน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  และช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี   รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดการเรื่องการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน  

ผลประโยชน์สำหรับผู้ฝากขายบ้าน

*  ฝากขายบ้าน โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า   จ่าย ... เมื่อขายได้เท่านั้น
*  ไม่ต้องประสบกัยปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการขายบ้านด้วยตนเอง
*  ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สิน   การตั้งราคาขาย  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
*  ได้รับบริการการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
*  มีตัวแทนให้บริการผู้ซื้อ   นำชมบ้าน ให้ข้อมูลและต่อรองราคา
*  มีผู้ดูแลเรื่องการทำสัญญา  การจะทะเบียนสิทธิ์ เพื่อการโอนกรรมสิทธิ์

ผลประโยชน์สำหรับผู้ซื้อบ้าน

*  ได้รับการบริการค้นหาบ้านและทรัพย์สินอื่น  จากเครือข่ายตัวแทนฯ
*  มีผู้ช่วยเหลือเลือกบ้านและที่ดิน  ในรูปแบบและทำเลตามความต้องการ
*  มีโอกาสเลือกซื้อบ้านและที่ดินได้หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม
*  มีครกลางช่วยดุแลเรื่องเงื่อนไขราคา  การจัดทำสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
*  ได้รับคำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อ   เพื่อโอกาสที่ดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

**  สนใจให้เราดูแลการทำตลาดทรัพย์ของท่าน  สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับ**

ติดต่อได้ที่  พล -  ปัญญา  ชาลาพรพรหม

Tel. 085-332-6436

Email. Goldden54@hotmail.com

www.pccenterbroker.com
 
photo
แก่งกระจาน
ที่ดิน
แก่งกระจาน
฿ 3,000,000
บาท
photo
ทางหลวง 3022
ที่ดิน
ทางหลวง 3022
฿ 9,848,250
บาท
photo
สวนผัก
บ้านเดี่ยว
สวนผัก
฿ 4,800,000
บาท
spacer
noimage_75x50
ปัญญา 0853326436
goldden54@hotmail.com
(+66) 0853326436
(+66) 080-4415542